Shell Jubileumrit 23 en 24 Juni 1950

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van haar moedermaatschappij, de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, organiseerde Shell Nederland N.V. deze "gebeurtenis op het gebied van de automobielsport". Een grote rit door heel Nederland.

Mijn vader, P.Th. Zwijnenberg, nam met twee vrienden deel aan deze rit, met zijn ייn jaar oude Peugeot 203. Alle bescheiden zijn bewaard gebleven: het Reglement, de deelnemerslijst (met bijna 400 deelnemers), diverse krantenknipsels, enkele brieven, en... een getypt verslag van vier kantjes dat mijn vader een paar dagen later maakte.

De originele envelop waar alles ruim 60 jaar in bewaard bleef!

De prikkel om een en ander nog eens voor de dag te halen en uit te werken kwam in febr. 2011 door een e-mail van Mw. Evelien van Ruitenbeek. Haar vader Max Pool had, als mede-inzittende, ook aan deze tocht deelgenomen, maar haar restte slechts ייn tekening die haar vader had gemaakt van hun equipe. Evelien was op Google gaan zoeken naar "Shell Jubileumrit" om wat meer te weten te komen, en kwam zo op mijn website terecht, want daarop staan een paar foto's, met bijschrift "Shell Jubileumrit", van mijn vaders deelname. Evelien en ik hadden een uitvoerig e-mailcontact, en ik scande voor haar alle documentatie die ik had.

Er waren verschillende startplaatsen. Mijn vader had gekozen voor Den Haag. Hij legde 1088 km af (exclusief de heen- en terugreis van Amsterdam naar Den Haag). De eerste dag, vrijdag 23 juni, was het heel slecht weer; aanhoudend regen. Dat moet geen pretje zijn geweest. Er zijn ook diverse ongelukken gebeurd.

Onderstaand krantenknipsel geeft beknopt weer waar het om ging:

En zo begint het verslag van mijn vader:

Er is nog een foto bewaard gebleven van de ouderwetse hoge schrijfmachine waarop het verslag werd getypt:

Deze foto werd drie maanden na de
jubileumrit, in sept. 1950 gemaakt.
Hij toont ons "kantoormeisje" (tegen-
woordig zou dat secretaresse heten)
Ria Arons, op het bijkantoor van Uitg.
Maatschappij C. Misset in Amsterdam.
Achter de schrijfmachine zit uw web-
master Eric Zwijnenberg, toen 4 jaar oud.
Opsporing verzocht:
Wie kent Ria Arons? Dochter van een
kruidenier in Haarlem.

Vanwege de slechte leesbaarheid van
die oude schrijfmachineletters, heb
ik het oorspronkelijke verslag overgetypt.

Het verslag van vier kantjes dat mijn vader van de rit maakte, kunt u HIER, door mij voorzien van enkele voetnoten, als pdf-file downloaden en lezen. Het is de moeite waard.

En dan hier een paar foto's die bij de start in Den Haag werden gemaakt:

 

 

 

 

De start in Den Haag bij het gebouw van de
N.V. Bataafse Petroleum Maatschappij aan
de Carel van Bylandtlaan.
Vrijdag 23 juni 1950, 8.15 uur.

Mijn vader heeft startnummer 56.

De K.N.A.C. verleende ook medewerking
aan deze rit.

 

 

 

 

 

 

 

Mijn vader, Pieter Zwijnenberg, achter het
stuur. Door het open dak steekt zijn vriend
en collega Johan Sevink uit Rotterdam.

Deze foto is gemaakt bij de Shell raffinaderij
in Pernis, waar een controlepost was.
 

Deze foto werd op de tweede dag genomen,
zaterdag 24 juni 1950.

Opnieuw P.Th. Zwijnenberg achter het
stuur en Johan Sevink achterin.

De locatie is in Amsterdam-Noord bij het
Shell-laboratorium aan de Badhuisweg.
De vaten rechts in beeld wijzen er al op
dat het om een "olie-locatie" gaat, zoals
bij de meeste controleposten.

Merk op dat deze auto geen twee achter-
lichten heeft, maar eentje, in het midden op
de kofferdeksel.
In het verslag van mijn vader komt dat nog
ter sprake.

 

 

 

 

 

 

 


 

Verplichte rust (1 uur) te Heemstede.
Bij controlepost Garage Gatsonides.
Links mijn vader, rechts Joh. Sevink 

 

 

 

 

Vertrek Heemstede.

Opnieuw P.Th. Zwijnenberg en Joh. Sevink.
Mededeelnemer Wim v.d. Schilden was
kennelijk steeds de fotograaf, want komt
niet op de foto's voor! 

 

 

 

 

 

 

Aankomst finish Den Haag bij de Hout-
rusthallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunch in de Houtrusthal. Eindelijk staat
Wim van de Schilden ook op de foto
(rechts).


 

 

 

Klassementsproef in de Houtrusthallen.

Waar de Houtrusthallen allemaal voor
werden gebruikt kunt u lezen op een web-
site "weetjenogwel". Klik HIER voor de
link.

In 2000 is het totale hallencomplex afge-
broken. Opnieuw een stukje Den Haag
wat voorgoed tot het verleden behoort.

 


Dat niet alle wagens en deelnemers er ongeschonden af kwamen blijkt wel uit de volgende krantenartikelen.
Carel Enkelaar, bekend van NTS en NOS, overleden in 1996, was toen werkzaam voor de Volkskrant en schreef:

Uit een onbekende krant:

En wie waren nu de winnaars? De eerste prijs (een "Grote zilveren Beker") ging naar de heer J. Reijnhout uit Goes met een Ford. Het Leids Dagblad van 26 juni meldt:

Iedere deelnemer die de rit volledig uitreed en 100 punten behaalde, ontving een plaquette die er als volgt uitzag:

Het equipe van mijn vader behaalde 168 punten. Zij hadden alleen de controleposten in Vlissingen (7 punten) en Sevenum (8 punten) overgeslagen.

Helaas is de plaquette die mijn vader heeft gewonnen, voor zover ik weet, niet bewaard gebleven. Het zou ook kunnen zijn dat hij die aan Sevink of V.d. Schilden heeft gegeven.
Ook het bord met startnummer dat voorop de auto zat heb ik nooit teruggevonden.
Maar het is wel geweldig dat er zoveel andere documentatie en een achttal foto's bewaard zijn gebleven.

Een wens die tijdens het samenstellen van deze webpagina's bij mij boven komt, is om met mijn 203 de hele route (voor zover mogelijk) die mijn vader reed nog eens over te rijden. Maar dan in een rustig tempo, en niet in 28 uur zoals mijn vader in 1950 deed!